Chào mừng bạn đến với website THCS CHU VĂN AN
Thứ hai, 5/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 124

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường, năm học 2018-2019

Biểu mẫu 12

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số gv,cbql và nhân viên

79

0

8

61

3

2

5

10

60

 

 

 

 

 

I

Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn:

68

 

 

 

 

 

 

10

58

 

 

 

 

 

1

Văn

10

 

 

10

 

 

 

2

8

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

9

 

1

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

3

Toán

12

 

1

10

1

 

 

2

11

 

 

 

 

 

4

4

 

 

4

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

5

Hóa

3

 

2

1

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

6

Sinh

5

 

1

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

7

Sử

4

 

1

4

 

 

 

1

3

 

 

 

 

 

8

Địa

3

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

9

GDCD

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

10

Thể dục

4

 

 

4

 

 

 

1

3

 

 

 

 

 

11

Âm nhạc

3

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

12

Mỹ thuật

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

13

Công nghệ

4

 

 

2

2

 

 

2

2

 

 

 

 

 

14

Tin học

3

 

1

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

1

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm GV kiêm nhiệm

2

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên học vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nhân viên bảo vệ

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

10

Nhân viên phục vụ

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quận 11, ngày 31 tháng 10 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88