Chào mừng bạn đến với website THCS CHU VĂN AN
Thứ hai, 5/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 129

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018 – 2019

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

    

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

22

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

-

1

Phòng học kiên cố

22

1,32m2/học sinh

2

Phòng học bán kiên cố

-

3

Phòng học tạm

-

4

Phòng học nhờ

-

5

Số phòng học bộ môn

4

0,62m2/học sinh

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

1

0,13m2/học sinh

7

Bình quân lớp/phòng học

39/22

1.8

8

Bình quân học sinh/lớp

1619/39

41.5

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

4210,6

2,25m2/học sinh

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

2134,93

2.5m2 /học sinh

VI

Tổng diện tích các phòng

1

Diện tích phòng học (m2)

1238.6

1,32m2/học sinh

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

530.8

0,62m2/học sinh

3

Diện tích thư viện (m2)

62

0.07m2/học sinh

4

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)

03 phòng/45 m2

15 m2 /phòng

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

 

1

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định

254

Số bộ/lớp

1.1

Khối lớp 6

55

6,1

1.2

Khối lớp 7

41

4,6

1.3

Khối lớp 8

86

8,6

1.4

Khối lớp 9

72

7,2

2

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định

 

 

2.1

Khối lớp...

 

 

2.2

Khối lớp...

 

 

2.3

Khối lớp...

 

 

3

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)

01/30 m2

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập

(Đơn vị tính: bộ)

50

0,03 HS/bộ

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

4

0,15/lớp

2

Cát xét

12

0,4/lớp

3

Đầu Video/đầu đĩa

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

2

0,08/lớp

5

Thiết bị khác...

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

4

0,15/lớp

2

Cát xét

12

0,4/lớp

3

Đầu Video/đầu đĩa

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

2

0,08/lớp

5

Thiết bị khác...

/

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2

3/3

0,06/0,04

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

 

 

Quận 11, ngày 31 tháng 10 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88