Chào mừng bạn đến với website THCS CHU VĂN AN
Thứ hai, 5/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 107

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 09

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

    

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh

Học bạ TH, hoàn thành CT bậc Tiểu học

Học bạ THCS, được lên lớp 7

Học bạ THCS, được lên lớp 8

Học bạ THCS, được lên lớp 9

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Thống nhất

Chuyên cần

Thống nhất

Chuyên cần

Thống nhất

Chuyên cần

Thống nhất

Chuyên cần

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Đầy đủ theo qui định

Đầy đủ theo qui định

Đầy đủ theo qui định

Đầy đủ theo qui định

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

Đảm bảo

100%

Đảm bảo

100%

Đảm bảo

100%

Đảm bảo

100%

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Đảm bảo

100%

Đảm bảo

100%

Đảm bảo

100%

Đảm bảo

100%

 

 

Quận 11, ngày 31 tháng 10 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88