Chào mừng bạn đến với website THCS CHU VĂN AN

Điạ chỉ: 1 Dương Đình Nghệ P8 Quận 11

Điện thoại: 0838581110

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

Ngày sinh: 20/1/1974

Dân tộc: Kinh

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Búp
Nguyễn Thị Búp

Ngày sinh: 10/10/1978

Dân tộc: Kinh

Đào Công Danh
Đào Công Danh

Ngày sinh: 15/6/1964

Dân tộc: Kinh